AAU logo

Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Studienævn

Medlemmer af Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

  • Maja Lundemark Andersen (studienævnsformand)
  • Merete Monrad
  • Mia Arp Fallov
  • Søren Rudbæk Juul
  • Kathrine Vitus (stedfortræder for Merete Monrad i perioden 1.8.18 - 31.7.19)
  • Monika Funder, København  (studerende)
  • Julie Holst Pedersen (studerende)
  • Simone Mengers, København (observatør, studerende + decentral studievejleder København)
  • Malene Mørk Eriksen (observatør, studerende + decentral studievejleder Aalborg)
  • Mona Knudsen, sekretær