Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Aalborg Universitet tilbyder en 2-årig Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde. Som den eneste af sin slags i Danmark, beskæftiger uddannelsen sig med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, kultursammenstød, psykiske problemer og langtidsarbejdsløshed. Du vil som studerende kunne opnå et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, der gør det muligt at varetage undersøgelses-, analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver inden for sociale arbejdsområder.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København.

Der optages kun studerende én gang årligt. Næste gang pr. september 2021.
Ansøgningsfristen er 1. marts 2021.

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde,  Aalborg Universitet,  Kroghstræde 7,  9220  Aalborg Øst,  Tlf. 9940 8151 / 9940 2829,  socialkandidat@socsci.aau.dk
EAN Nr. 57 98 000 42 11 27