Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Studiehåndbog

Studiehåndbog

Her kan du læse om:

Semesterbeskrivelser (inkl. portfolio og PBL)

Valgfag (Modul 4)

Projektorienteret forløb (Modul 5)

Specialer

Udlandsophold