AAU logo

Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Studiehåndbog

Studiehåndbog

Her kan du læse om:

Semesterbeskrivelser

Valgfag (Modul 3B)

Projektorienteret forløb (Modul 3C)

Principper for gruppedannelse 

Specialer

Udlandsophold