Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Merit

Forhåndsmerit og endelig merit

Studerende som er i gang med uddannelse
 

Forhåndsmerit:

Den studerende søger studienævnet om forhåndsmerit.

Studienævnet godkender forhåndsmeritten og sender godkendelse til den studerende og fakultetskontoret

 

 

Endelig merit:

Den studerende søger studienævnet om endelig merit, så snart den studerende er tilbage fra studieophold.

Studienævnet behandler den endelige merit og giver besked til fakultetskontoret

Blanket til ansøgning om forhånds- og endelig merit