Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Jobmuligheder

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde giver en lang række kompetencer bl.a.:

  • Socialfaglig kompetence på dansk og internationalt niveau
  • Teoretisk kompetence til at analysere og implementere komplekse sociale programmer i forskellige strukturer, herunder udvikle det sociale arbejde i den offentlige, den private og den frivillige sektor
  • Fagkompetence til at planlægge og udføre socialfaglig undervisning
  • Kompetence til at evaluere sociale programmer med særlig fokus på brugerinddragelse og kvalitetsudvikling i det sociale arbejde
  • Forskningsmæssig kompetence til videreuddannelse som ph.d.

Med en kandidatuddannelse i socialt arbejde vil du typisk kunne få ansættelse som underviser, koordinator, leder eller konsulent. Ansættelse kan eksempelvis finde sted i en statslig, kommunal eller regional forvaltning, på socialrådgiveruddannelserne, sygeplejerskolerne, pædagogseminarerne, University Colleges inden for det socialfaglige område eller inden for den frivillige verden.