AAU logo

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Aalborg Universitet tilbyder en 2-årig Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde. Som den eneste af sin slags i Danmark, beskæftiger uddannelsen sig med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, kultursammenstød, psykiske problemer og langtidsarbejdsløshed. Du vil som studerende kunne opnå et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, der gør det muligt at varetage undersøgelses-, analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver inden for sociale arbejdsområder.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København.

Der optages kun studerende én gang årligt. Næste gang pr. september 2017.

Nyttige oplysninger og nyheder

 

! nyt om optagelse !

ÆNDRING AF REGLERNE OM SUPPLERING I FORBINDELSE MED  OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, AALBORG OG KØBENHAVN

Grundet ændring af reglerne om supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne) vil vi  med virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse den 1. februar 2017 eller senere desværre ikke længere kunne tilbyde det særligt tilrettelagte fælles suppleringskursus mellem Kriminologiuddannelsen og Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Dette betyder, at vi ikke længere kan optage ansøgere, der er nødt til at supplere deres bachelorgrad grundet at de ikke lever op til uddannelsens adgangskrav om 30 ECTS samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metode og 30 ECTS sociale fag.”

Læs mere om optagelse her.

 

Sekretariatets træffetider

Mandag - fredag kl. 10.00-14.30

 

artikler

http://www.socialpaedagogik.dk/assets/anne-sofie-aalborg---vurdering-af-risiko-for-vold-i-socialpsykiatrien---ufn-2016.pdf

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde,  Aalborg Universitet,  Kroghstræde 7,  9220  Aalborg Øst,  Tlf. 9940 8151 / 9940 2829,  socialkandidat@socsci.aau.dk
EAN Nr. 57 98 000 42 11 27