AAU logo

Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Studievejledning

Studievejledning

Hos den decentrale studievejledning kan du:

Indhente specifikke oplysninger om uddannelsens opbygning
og semestrenes indhold. Du kan desuden få information om uddannelsens
undervisnings-og eksamensformer, praktikophold samt projektarbejde.
Optagelseskriterier
Få vejledning, hvis du ønsker en pause fra studiet
Få hjælp til at skabe dig et overblik over erhvervsmuligheder efter endt uddannelse
Komme ind og få en snak om studiet og studenterlivet

Kontaktoplysninger og træffetider:

Aalborg: Onsdag kl. 11.00 - 12.00 (både personlig og telefonisk henvendelse)
Herudover er der mulighed for at kontakte studievejlederen pr. mail, som vil blive besvaret løbende.

Studievejledningen holder lukket for fysisk fremmøde fra d. 19. December til d. 2. januar, dog tjekkes mailen løbende.

Studievejleder Winnie Vrønding Jensen
AAU, Kroghstræde 7, lokale 48
9220 Aalborg Øst
Mail: ksa-aalborg@socsci.aau.dk
Telefon 22 11 98 31

 

 København:  Kontakt studievejlederen for et evt. personligt eller telefonisk møde.

Studievejleder Kasper Nielsen
AAU campus Cph, Frederikskaj 12, st., lokale 0,65/vejledningslokale 3, 2450 København SV
Mail: ksa-kbh@socsci.aau.dk
Telefon 22 11 98 31

 

Hvis du er interesseret i at høre om universitets uddannelser i øvrigt eller har
brug for generel vejledning om optagelse, adgangskrav, dispensation o.lign.,
er du velkommen til at henvende dig til:

Den centrale Studievejledning
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9940 9440

E- mail: studievejl@adm.aau.dk

Hjemmeside: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/

Åbningstider:
Alle hverdage kl. 12.00-15.00