Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Semesterevalueringer

Semesterevalueringer

I forbindelse med studenterevalueringer af studiet gennemføres følgende procedure:

 • Studielederen gennemgår evalueringen
 • Studielederen udtager personfølsomme resultater af evalueringen
 • Studienævnet drøfter, på baggrund af oplæg fra studielederen og fremsendt kopi af ikke personfølsomme resultater, evalueringen. Studielederen giver studienævnet, såfremt der er behov for dette, orientering vedrørende  personfølsomme resultater i en generel og anonym form
 • Studiets lærergruppe får fremsendt resultatet af evalueringen – dog minus personfølsomme oplysninger – til orientering
 • De undervisere, som er omfattet af den aktuelle evaluering med personfølsomme oplysninger, får fremsendt resultater vedrørende ham/hende selv til orientering og eventuel kommentar
 • På studiets årlige lærermøde drøfter lærergruppen, på baggrund af oplæg fra studielederen og fremsendt kopi af ikke personfølsomme resultater, evalueringen. Eventuelle forslag til ændringer af studiet fra lærergruppen præsenteres for studienævnet på førstkommende studienævnsmøde
 • Evalueringens resultater, undtaget personfølsomme oplysninger, placeres på studiets hjemmeside, når studielederen har bearbejdet evalueringen

Efterår 2020

Efterår 2019

Evalueringer 2016

 • Forår
 • Efterår

Evalueringer 2015

 • Forår
 • Efterår

Evalueringer 2014

Evalueringer 2013

 • Forår
 • Efterår

Evalueringer 2012

Evalueringer 2011

Evalueringer 2010

Evalueringer 2009

Evalueringer 2008

Evalueringer 2007