Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Aftagerpanel

Aftagerpanel

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde har jf. Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet, kapitel 5 og Universitetslovens § 13 a nedsat et aftagerpanel.

Aftagerpaneler

§ 94 For hvert institut nedsætter institutlederen et eller flere aftagerpaneler efter høring af instituttets studienævn. Dekanen kan som supplement nedsætte et aftagerpanel på fakultetsniveau.
 

§ 95 Aftagerpanelet har til opgave at afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet, og skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger.
 

§ 96 Institutlederen sikrer dialog om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
 

§ 97 Aftagerpanelerne sammensættes af eksterne medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Aftagerpanelerne sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Panelet holder møder med repræsentanter for studiet. Panelet præsenteres her for nye tiltag på studiet og har mulighed for at komme med input og ideer til brug for studiets udvikling.

Medlemmer af aftagerpanelet pr. november 2020

Maja Lis Lundemark Andersen, Studienævnsformand for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Kræn Blume Jensen, Forsknings- og analysechef, VIVE Social
Leif Kongsgaard, Faglig direktør, Væksthuset
Flora Ghosh, Afventer
Jonas Nikolaj Jakobsen, Regionschef, Kirkens Korshær
Henriette Zeeberg, Kontorchef, Socialstyrelsen
Birgitte Schjær Jensen, Specialkonsulent, Socialstyrelsen
Kresta Munkholt Sørensen, Lektor, Københavns Professionshøjskole
Tanja Mørk Nielsen, Afdelingsleder, Randers Kommune
Lone Lollesgaard, Uddannelses- og arbejdsmarkedschef, Vesthimmerlands Kommune

Sekretær

Betinna Olesen
Fibigerstræde 5, lokale 36
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 9940 8024
Mail: bo@id.aau.dk

 

møder 2008

3. september 2008

1. september 2008

 

møder 2009

5. november 2009

22. juni 2009

 

møder 2010

30. september 2010

 

møder 2011

26. januar 2011

 

møder 2013

18. september 2013

Møder 2015

10. september 2015

Møder 2016

23. september 2016

MØDER 2017

8. september 2017

Møder 2018

27. september 2018

Møder 2021

28. januar 2021