Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Undervisningstilmelding

Tilmelding til undervisning og Eksamen

Aalborg Universitet har undervisningstilmelding for de studerende. Dette betyder, at du selv skal tilmelde dig undervisning og prøver i STADS-Selvbetjening forud for hvert semester i henhold til de i reglerne fastsatte frister:

 

Tilmeldingsperioden til efterårssemesteret: 15. maj - 1. juni

Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. september - 1. oktober

 

Tilmeldingsperioden til forårssemesteret: 15. november - 1. december

Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. februar - 1. marts

 

Når du tilmelder dig undervisning, er du automatisk tilmeldt eksamen.

 

Læs mere om undervisnings-/eksamenstilmelding.