Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Studieordninger

Studieordninger

Læringsmål for de enkelte moduler fremgår af studieordningerne

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2020, Aalborg

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2020, København

Studieordningen er fastsat i henhold til følgende bekendtgørelser fra Videnskabsministeriet:

nr. 814 af 29. juni 2010, Bilag 1, stk. 3.11 om Kandidatuddannelserne inden for det samfundsvidenskabelige område
nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
nr. 857 af 1. juli 2010 - eksamensbekendtgørelsen
nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde.

 

Andre versioner.

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2019, Aalborg

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2019, København

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2017, Aalborg

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2017, København

Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde 2017