Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde

Optagelse

Adgangskrav

For at komme ind på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde skal du have en relevant bacheloruddannelse. Direkte adgangsgivende uddannelser er:

Bacheloruddannelser

 • Antropologi (KU, AU, AAU)
 • Cand.pæd.psyk (DPU)
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie og socialvidenskab RUC
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration (politik og admin) RUC
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration
 • Psykologi + arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation (RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + sundhedsfremme (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Socialvidenskab + pædagogik og uddannelsesstudier
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (AAU, KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration
 • Bachelor i International Humanities (RUC)

Proffesionsbacheloruddannelser

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Jordemoder
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrådgiveruddannelsen i NUUK
 • Sygeplejerske

Det er en forudsætning, at der i den relevante adgangsgivende uddannelse er bestået 30 ECTS i samfundsvidenskabelige fag og 30 ECTS i fagene videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode.

For ikke-nordiske ansøgere kræves bestået studieprøven i dansk.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Søger du ind med en anden baggrund end ovenstående, skal du i din adgangsgivende uddannelse have bestået 30 ECTS-point i sociale fag og samfundsfag samt 30 ECTS-point i videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode. Du skal finde de relevante fag i din studieordning, tælle din point, udforme en opgørelse og vedlægge dokumentation i form af uddrag fra din studieordning.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlag. Dette betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der søges om optagelse på uddannelse. 

* * *

Adgangsbegrænsning

Socialt Arbejde i Aalborg

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Aalborg er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i Aalborg.

Der udbydes 60 studiepladser i 2019.

socialt arbejde i københavn

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i København.

Der udbydes 110 studiepladser i 2019.

Du skal i din ansøgning vedhæfte nedenstående:

 • Motiveret ansøgning (max. 2400 anslag)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Studiejournal eller eksamensbevis for adgangsgivende uddannelse
 • Hvis ikke din uddannelse er nævnt ovenfor skal du dokumentere at du i din BA har gennemført 30 ECTS i videnskabsteori og metode, samt 30 ECTS i sociale fag. Du skal finde de relevante fag i din studieordning, tælle din point, udforme en opgørelse og vedlægge dokumentation i form af uddrag fra din studieordning.

Prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Motivation for optagelse på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København eller Aalborg, herunder kendskab til det sociale arbejdes felt
 • Opnåede karakterer i den adgangsgivende uddannelse

Nærmere information om ansøgning om optagelse på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde finder du på http://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/kandidat/.