AAU logo

Til Nye Studerende

Her på siden finder du relevant information til studiestarten.

Den formelle beskrivelse af uddannelsen og de regler der gælder herfor, finder du i studieordningen og de tilhørende fagbeskrivelser her på uddannelsens hjemmeside.

 

Studiestart

Aalborg: 27. August 2019

Vi mødes første gang tirsdag d. 27 august kl. 9.00 – Fibigerstræde 13, lokale 47/49.
Der er undervisning kl. 8.15 – 16.15, d. 28. -29. & 30. august.
Program:
Kl. 09.00 Morgenkaffe
Kl. 09.45 Velkomst v/studienævnsformand Maja Lundemark Andersen
Kl. 10.15 Faglig intro v/Semesterkoordinator Mette Rømer
Kl. 10.45 Intro til Moodle, STADS, Digital Eksamen, Student Mail, AAU Student app v/ tutorer
Kl. 11.00 Rundvisning på campus v/tutorer 
Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Fælles aktivitet v/tutorer
Kl. 13.45 Opsamling på dagen

 

København: 2. September 2019

Vi mødes første gang mandag d. 2. september kl. 9.00, A.C. Meyers Vænge 15, Kantinen
Program:
Kl. 08.30 Kaffe og brød
Kl. 09.00 Velkommen til AAU – Campus København
Kl. 09.45 Velkomst v/studienævnsformand Maja Lundemark Andersen
Kl. 10.15 Faglig intro v/semesterkoordinator Cecilie Moesby-Jensen
Kl. 10.45 Intro til Moodle, STADS, Digital Eksamen, Student Mail, AAU Student app v/ tutorer
Kl. 11.00 Rundvisning på campus v/tutorer 
Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Fælles aktivitet v/tutorer
Kl. 13.45 Opsamling på dagen
 

MOODLE

Universitets intranet hedder Moodle og her findes alle studierelevante informationer. Her finder du f.eks. Semesterbeskrivelsen, Semesterplan, Lektionsoversigt, eksamensplaner og slides til forelæsninger og meget mere. Du er forpligtet til at holde dig opdateret gennem dit studie via Moodle. Moodle er koblet op til din student mail, således at der kan modtages vigtige informationer direkte til din mail. Det er derfor meget vigtigt, at du også tjekker din student mail.

Du er som studerende på 1. semester automatisk tilmeldt de kurser på Moodle som er relevante.

Du kan først komme på Moodle, når du har bekræftet din studieplads og modtaget din student mail. Derefter er det vigtig, at du kommer på Moodle så hurtigt som muligt. Gennem Moodle og din student mail vil du nemlig modtage informationer fra din studiesekretær om bl.a. studiestart, kurser, bøger mm. Du kommer på Moodle via dette link: www.moodle.aau.dk

Generel introduktion til IT- og Moodle på AAU vil du kunne finde på www.its.aau.dk/itstart og på undersiden om Studiekort og IT-systemer på www.studiestart.aau.dk

 

STUDENT MAIL

Når du bliver indskrevet på uddannelsen, får du automatisk tildelt en student-mail. Din uddannelse sender alt relevant materiale til din student mail, og du skal selv sørge for at holde dig orienteret. Såfremt du kontakter din studiesekretær eller andre ansatte ved universitetet, skal du endvidere benytte student mailen. Anvender du en anden mail, f.eks. en hotmail, vil du blive bedt om at benytte student mailen, inden din henvendelse kan besvares.

 

BØGER

Følgende grundbøger anvendes på semesteret:

Bøgerne kan med fordel købes inden semesterstart, som en samlet bogpakke ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS på Fibigerstræde 16, 9220 Aalborg Øst. Se åbningstider mv. på deres hjemmeside: http://ftu.dk/?centent=menu&menu=6

Der er trådløst netværk i alle bygninger. Se mere på denne hjemmeside http://www.wifi.aau.dk/

Ved IT-relaterede problemer kontakt venligst support(at)its.aau.dk , tlf. +45 9940 2020– og husk at oplyse dit studienr.
Servicedesk - Aalborg, Fibigerstræde 5. København, A C Meyers Vænge 15, 5. sal
Åbningstider: mandag til torsdag: 8.00-15.30, fredag: 8.00-15.00

 


KONTAKT

Ved spørgsmål om studiet kontakt venligst studiesekretæren

Kitt Fogh
Studiesekretær for 1. & 2. semester
Kandidatuddannelsen for Socialt Arbejde
Frederikskaj 10B, 1.sal
2450 København SV

Tlf.:9940 2761
Mail: kitt@socsci.aau.dk

Eller til sekretariatet socialkandidat@socsci.aau.dk

 

FAQ