Studievejledning

Hos den decentrale studievejledning kan du:

Indhente specifikke oplysninger om uddannelsens opbygning
og semestrenes indhold. Du kan desuden få information om uddannelsens
undervisnings-og eksamensformer, praktikophold samt projektarbejde.
Optagelseskriterier
Få vejledning, hvis du ønsker en pause fra studiet
Få hjælp til at skabe dig et overblik over erhvervsmuligheder efter endt uddannelse
Komme ind og få en snak om studiet og studenterlivet

Kontaktoplysninger og træffetider:

OBS!!
Der er pt. ingen studievejleder i Aalborg. Ønsker du vejledning, kan du kontakte studievejlederen i København. Se nedenstående oplysninger.

Ønsker du en personlig samtale, kan du henvende dig til studienævnssekretær Mona Knudsen på monak@socsci.aau.dk.

Studievejleder 
AAU, Kroghstræde 7, lokale 76
9220 Aalborg Øst
Mail: ksa-aalborg@socsci.aau.dk
Telefon 9940 8121København:  Onsdag kl. 14.30 - 15.30 (både personlig og telefonisk henvendelse)
Herudover er der mulighed for at kontakte studievejlederen pr. mail, som vil blive besvaret løbende.

Studievejleder Christina Lund Friis
AAU campus Cph, Frederikskaj 10B, lok. 108d, 2450 København SV
Mail: ksa-kbh@socsci.aau.dk
Telefon 23 80 68 31 

 

Hvis du er interesseret i at høre om universitets uddannelser i øvrigt eller har
brug for generel vejledning om optagelse, adgangskrav, dispensation o.lign.,
er du velkommen til at henvende dig til:

Den centrale Studievejledning
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9940 9440

E- mail: studievejl@adm.aau.dk

Hjemmeside: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/

Åbningstider:
Alle hverdage kl. 12.00-15.00