Medlemmer af Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

 • Mia Arp Fallov (studienævnsformand)
 • Carina Claudager, Aalborg (næstformand, studerende)
 • Merete Monrad
 • Maja Lundemark Andersen
 • Mia Bonde Kieffer, Københavnn (studerende)
 • Zebunnisa Rafiq, København (observatør, studerende)
 • Michelle Højlund Johansen, Aalborg (observatør, studerende)
 • Christina Lund Friis, København (observatør, studerende)
 • Sarah Gaim Ahwaz (observatør, decentral studievejleder København)
 • Julie Roed Erhardsen (observatør, decentral studievejleder Aalborg)
 • Mona Knudsen, sekretær