Medlemmer af Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

  • Morten Fredriksen (studienævnsformand)
  • Carina Claudager, Aalborg (næstformand, studerende + decentral studievejleder Aalborg))
  • Merete Monrad
  • Mia Arp Fallov
  • Maja Lundemark Andersen
  • Michelle Højlund Johansen, Aalborg (observatør, studerende)
  • Christina Lund Friis, København (observatør, studerende + decentral studievejleder København)
  • Mona Knudsen, sekretær