Optagelse

Adgangskrav

For at komme ind på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Direkte adgangsgivende uddannelser er:

Bacheloruddanenlser

 • Antropologi (KU, AU, AAU) 
 • Cand.pæd.psyk (DPU)
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie og socialvidenskab RUC
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration (politik og admin) RUC
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration
 • Psykologi + arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation (RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + sundhedsfremme (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Socialvidenskab + pædagogik og uddannelsesstudier
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (AAU, KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration

 

Andre uddannelser

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrågiveruddannelsen i NUUK
 • Sygeplejerske

 

For ikke-nordiske ansøgere kræves bestået studieprøven i dansk.

 

ÆNDRING AF REGLERNE OM SUPPLERING I FORBINDELSE MED  OPTAGELSE PÅ KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, AALBORG OG KØBENHAVN

Grundet ændring af reglerne om supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne) vil vi  med virkning for studerende, der optages på en kandidatuddannelse den 1. februar 2017 eller senere desværre ikke længere kunne tilbyde det særligt tilrettelagte fælles suppleringskursus mellem Kriminologiuddannelsen og Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Dette betyder, at vi ikke længere kan optage ansøgere, der er nødt til at supplere deres bachelorgrad grundet at de ikke lever op til uddannelsens adgangskrav om 30 ECTS samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metode og 30 ECTS sociale fag.”

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene:

Søger du ind med en anden baggrund end ovenstående, skal du i din adgangsgivende uddannelse have bestået 30 ECTS-point i sociale fag og samfundsfag samt 30 ECTS-point i videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode. Du skal medsende uddrag af din studieordning, som angiver hvilke fag, du har bestået og hvor mange ECTS-point, de enkelte fag indeholder. Dette gælder ansøgere, der søger optagelse til studiestart i 2017.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurderinger af adgangsgrundlag. Dette betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der søges om optagelse på uddannelse. 

Nærmere information om ansøgning om optagelse på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde finder du på http://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/kandidat/.