Optagelse

Adgangskrav

For at komme ind på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Direkte adgangsgivende uddannelser er:

Bacheloruddanenlser

 • Antropologi (KU, AU, AAU) 
 • Cand.pæd.psyk (DPU)
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie og socialvidenskab RUC
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration (politik og admin) RUC
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration
 • Psykologi + arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation (RUC)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + sundhedsfremme (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Socialvidenskab + pædagogik og uddannelsesstudier
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (AAU, KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration

 

Andre uddannelser

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrågiveruddannelsen i NUUK
 • Sygeplejerske

 

For ikke-nordiske ansøgere kræves bestået studieprøven i dansk.

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene:

Søger du ind med en anden baggrund end ovenstående, skal du i din adgangsgivende uddannelse have bestået 30 ECTS-point i sociale fag og samfundsfag samt 30 ECTS-point i videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode. Du skal medsende uddrag af din studieordning, som angiver hvilke fag, du har bestået og hvor mange ECTS-point, de enkelte fag indeholder.

Studienævnet foretager IKKE forhåndsvurderinger af adgangsgrundlag. Dette betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der søges om optagelse på uddannelse. 

 

Adgangsbegrænsning

Socialt Arbejde i Aalborg: Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Aalborg er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i Aalborg.

Der udbydes 60 studiepladser i 2018.

 

Socialt Arbejde i københavn: Adgangsbegrænsning

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i København er adgangsbegrænset. Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads i København.

Der udbydes 110 studiepladser i 2018.

 

 

Nærmere information om ansøgning om optagelse på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde finder du på http://www.aau.dk/uddannelser/optagelse/kandidat/.